2carbohydrate in food

คาร์โบไฮเดรตในอาหาร : ชนิดและการใช้เป็นส่วนผสมอาหาร / รสพร เจียมจริยธรรม, นนทบุรี : สำนักพิมพ์วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562

หนังสือ คาร์โบไฮเดรตในอาหาร : ชนิดและการใช้เป็นส่วนผสมอาหาร เล่มนี้เนื้อหาในเชิงวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้คาร์โบไฮเดรตในส่วนผสมอาหาร เหมาะสำหรับ
นักศึกษา นักวิจัย และผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้ส่วนผสมคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรมอาหาร เนื้อหารอธิบายเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลรูปแบบต่างๆ กลไกที่เกี่ยว
ข้องกับสตาร์ช สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลชนิดต่างๆ การดัดแปรสตาร์ชทั้งทางเคมีและกายภาพ เรื่องเกี่ยวกับเพกตทิน และผลิตภัณฑ์ขนมพองกรอบจากแป้งและ
กระบวนการผลิต

Call No. TX553.C28 .ร18

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website