0 sec

คิดได้ใน 0 วินาที / ยูจิ อากาบะ เขียน ; นัฏนี วาตานาเบ้ แปล, กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2560

หนังสือแนะนำวิธีการพัฒนาความคิดที่ลึกซึ้งด้วยวิธีการง่ายคือ จดบันทึกความคิดที่ผุดขึ้นมาลงในกระดาษ A4 หนึ่งเรื่องต่อหนึ่งแผ่น ใช้เวลาแต่ละแผ่นไม่เกิน 1 นาที โดย
ถ่ายทอดภาพในหัวออกมาเป็นคำพูดอย่างอิสระและตรงประเด็น ให้ได้วันละ 10 แผ่น และเก็บสะสมไว้อย่างเป็นระเบียบ เพราะการจดบันทึกทำให้เรียบเรียงความคิดได้ดี
พร้อมเทคนิคอีกมากมายในหนังสือที่ต้องติดตาม

Call No. BF441 .อ21 2560

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri