non success

เลิกนิสัยทำอะไรไม่เสร็จสักอย่าง / โทโยคาซึ สึรุตะ เขียน ; กมลวรรณ เพ็ญอร่าม แปล, กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2563

หนังสือ เลิกนิสัยทำอะไรไม่เสร็จสักอย่าง อธิบายพฤติกรรมการทำอะไรไม่สำเร็จของเราด้วยหลักจิตวิทยาทางด้านพฤติกรรม เพราะความคิด ความรู้สึก และร่างกาย มีผลต่อการกระทำ
ต่างๆของเรา เช่น คนที่ทำอะไรมักจะสำเร็จเขาจัดการสิ่งต่างๆอย่างไร แล้วคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จเขาเลือกรับข่าวสารอย่างไร การให้ความสำคัญกับเป้าหมาย ความคิด ความรู้สึก และ
ร่างกาย วิธีเอาชนะตัวเองจนค้นพบพรสวรรค์ เคล็ดลับการเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆ เป็นต้น

Call No. BF637.S8 .ส317

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis bahis siteleri superbetin yeni giriş casino siteleri