south east asia on the move

อุษาคเนย์ On the move / ชานันท์ ยอดหงษ์ และกุลระวี สุขีโมกข์, บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563

หนังสือ อุษาคเนย์ On the move เป็นหนังสือรวบรวมบทความงานเขียนของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และศิษย์เก่า ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการข้ามพรมแดน หรือการเคลื่อนย้าย ของ
ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะการเคลื่อนย้าย เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆ ทั้งด้านความคิด ข้าวของ สื่อ และเงินทุน On the move จึงเป็นคำสำคัญของหนังสือเล่มนี้ เพื่อ
นำเสนอให้เห็นว่าเ อุษาคเนย์ไม่เคยหยุดนิ่ง

Call No. JV8753.7 .อ48

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri