Thai politic

แม่บทการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562

หนังสือ แม่บทการเมืองไทย เล่มนี้นำเสนอเรื่องการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้คนอ่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการเมืองที่เมื่อ 87 ปีที่แล้ว ในกรอบ 3 กรอบ คือ
1) กรอบที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมือง 2) กรอบที่เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจ และ 3) กรอบที่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

Call No. JQ1742 .น17 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri