liturature

เมล็ดพันธุ์ใหม่ ดวงใจวิจารณ์ / กองบรรณาธิการ แสงทิวา นราพิชญ์, อัมรินทร์ เจะอาลี, กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2563

หนังสือ เมล็ดพันธุ์ใหม่ ดวงใจวิจารณ์ รวบรวมบทวิจารณ์วรรณกรรมโดยนักวิจารณ์วรรณกรรมรุ่นใหม่ที่ผ่านการประกวด เช่น เรื่อง นครคนนอก: ที่เธอเห็น(ไม่ใช่) แต่ฝุ่นมันเข้าตา โดย ชัยมงคล โฮฮิน
อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ "อนุสาวรีย์"...บอกที่ โดยอนุวัฒน์ วงษ์ราช และ ด้วยพู่กัน ถ้อยคำ และแว่นของผู้อื่น โดย ชนะ จันทร์ฉ่ำ

Call No. PL4200.5 .ม57

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri