rice and nature

รายวิชาที่ 3 ข้าวกับวิถีธรรมชาติ / คณะผู้ดำเนินการวิจัย เอ็จ สโรบล ... [และคนอื่นๆ], กรุงทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2562]

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานจากโครงการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านงานอาชีพที่สอดคล้องกัลท้องถิ่นและชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ความรู้เรื่องข้าวครบวงจร รายวิชาที่ 3 ข้าวกับวิถีธรรมชาติ
โดยเน้นการผลิตข้าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับเกษตรกร สิ่งแวดล้อม สังคม และผลิตภัณฑ์ข้าว เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของข้าว ระบบนิเวศในนาข้าว การสำรวจระบบนิเวศในนาข้าว
และการผลิตข้าวปลอดภัยตามวิถีธรรมชาติ

Call No. SB191.R5 .ร2612

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website