rice processing

รายวิชาที่ 5 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว / คณะผู้ดำเนินการวิจัย เอ็จ สโรบล ... [และคนอื่นๆ], กรุงทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2562]

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานจากโครงการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านงานอาชีพที่สอดคล้องกัลท้องถิ่นและชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ความรู้เรื่องข้าวครบวงจร
รายวิชาที่ 5 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เนื้อหา 5 บท ได้แก่ กระบวนการสีข้าว การแปรรูปข้าว นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นจากข้าว
พร้อมกิจกรรมเสนอแนะเพื่อสร้างความเข้าใจ เช่น กระบวนการสีข้าวที่ผู้เรียนจะได้สามารถบอกความแตกต่างของโรงสีข้าวปกติและโรงสีข้าวนึ่ง

Call No. TP435.R3 .ร262

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website