2Musium Siam

โบราณคดีมิวเซียมสยาม / ผู้เขียน กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2563

หนังสือ โบราณคดีมิวเซียมสยาม เล่าเรื่องย้อนไปเมื่อ พ.ศ. 2548 เมื่อสถาบันพิพิธภัรฑ์การเรียนรู้แห่งชาติได้รับมอบพื้นที่กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 4 ถนนสนามไชย เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ด้วยเหตุที่เป็นพื้นที่ทีมีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ด้วยเคยเป็นวังของเจ้านายองค์สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5 เคยเป็นแหล่งผลิตงานช่างมุกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และใต้ดินมีเครื่องถ้วยเครื่องแก้วต่างชาติฝังไว้เป้นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจทาง
โบราณคดี เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นที่ก่อนการพัฒนา ผลการขุดค้นยังได้พบฐานรากของป้อมเมืองบางกอก หรือป้อมวิไชยเยนทร์ ฐานรากของวังท้ายวัดพระเชตุพนฯ ร่องรอยสาธารณูปโภคโบราณ ภาชนะดินเผาพื้นเมือง เครื่องถ้วยจีน และ
เครื่องถ้วยยุโรป

Call No. AM79.T35 .ก17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website