Gale Lingo ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้ติดตาม พร้อมบทเรียนและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ผู้ใช้ได้พัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน

ฐานข้อมูล Gale Lingo เป็นฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีเนื้อหาการเรียนมากกว่า 900 ชั่วโมง
 • มีแบบทดสอบ Placement Test เพื่อวัดระดับทักษะ Level ทีเหมาะสมกับผู้เรียน
 • ฝึกทักษะการพูดผ่านระบบ The Studio และ Speak2Me โดยให้ผู้เรียนบันทึกเสียงพูดผ่านไมโครโฟน ระบบจะประมวลผลและแจ้งคะแนนเป็นเปอร์เซนต์ พร้อมทั้งระบุคำหรือประโยคที่ควรแก้ไข
 • มีโจทย์หลายรูปแบบ ทั้งการดูคลิป หรือฟังเสียงแล้วตอบ การจับคู่ การพิมพ์โต้ตอบ


หมายเหตุ : ทำแบบทดสอบ Placement Test ทำได้ 1 ครั้ง เท่านั้น

ระยะเวลาบอกรับ: ม.ค.-ธ.ค. 2563

==>Tutorial


 

Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงระดับปริญญาเอก และรวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีวะต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทางยุโรปนอกจากนี้ยังให้แนวข้อสอบหรือแบบฝึกหัดของแบบทดสอบต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละโปรแกรมวิชาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด อาทิเช่น ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ TOEIC เป็นต้น หรือ การทดสอบในด้านอื่นๆ เช่น GMAT เป็นต้น


ฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นฐานข้อมูลสำหรับการเตรียมสอบและแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ

 • มีแนวข้อสอบ TOEFL, TOEIC และ U.S. citizenship สามารถดูผลคะแนนการทดสอบได้ทันที
 • มีแบบทดสอบที่มีชื่อเสียง เช่น GRE , GMAT , SAT , AP , NCLEX , PRAXIS
 • มีแบบทดสอบสำหรับกาารสอบเข้าศึกษาต่อระดับ High School, College, Career, Grad, และ International
 • ฝึกภาษาตามสายอาชีพงาน และทดสอบวิชาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิก (Career Assessment)
 • มี e-Books ให้อ่านเตรียมความพร้อมกว่า 60 เล่ม
 • ให้ข้อมูลแนะแนวการศึกษา คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม แหล่งทุนการศึกษา รายชื่อสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 • มีบริการจัดทำ Resume แบบออนไลน์ โดยสามารถเลือก Template ได้อย่างหลากหลาย


==>Tutorial

 


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website