สำนักหอสมุดจัดให้มีตู้รับคืนหนังสือ(Book Drop)เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถนำหนังสือของสำนักหอสมุดมาคืนได้ในเวลาทำการของห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือผ่านทางตู้รับคืนหนังสือ Book Drop ได้ที่บริเวณหน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุดหมายเหตุ :

  1. ดำเนินการหย่อนหนังสือในช่องรับคืนทีละเล่มรับคืนเฉพาะหนังสือของสำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขนเท่านั้น
  2. รับคืนหนังสือของสำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขนเท่านั้น (ไม่รับคืนหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดคณะ)
  3. กรณีหนังสือเกินกำหนดส่ง ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน เพื่อชำระค่าปรับได้ในภายหลัง
  4. กรณีเป็นหนังสือยืมระหว่างห้องสมุดกรุณาติดต่อส่งคืนด้วยตนเองที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
  5. กรณียืมสื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น CD, VCD , DVD กรุณาส่งคืนด้วยตนเองที่เคาเตอร์บริการยืม-คืนสื่อโสตฯ

    สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 126

 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website