สำนักหอสมุดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ จำนวน 164 เครื่อง โดยผู้ใช้บริการต้องมี Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้กำหนดให้

ขั้นตอนการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องทำการจองใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเทอร์เน็ตได้โดยสามารถจองได้ผ่านทางเว็บเพจของสำนักหอสมุดที่ http://kulcreserve.lib.ku.ac.th/bsku4/front/index.php?idbook=internet  

เวลาการให้บริการ

ปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

(หากมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามได้ทางหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์ Internet / Laptop & Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

หรือโทร. 02-940-5830 ต่อ 615788


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri