สำนักหอสมุดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ จำนวน 164 เครื่อง โดยผู้ใช้บริการต้องมี Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้กำหนดให้

     ขั้นตอนการใช้บริการผู้ใช้บริการต้องทำการจองใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเทอร์เน็ตได้โดยสามารถจองได้ผ่านทางเว็บเพจของสำนักหอสมุดที่ http://kulcreserve.lib.ku.ac.th/bsku4/front/index.php?idbook=internet  นอกจากนี้ยังมีระบบการพิมพ์งานด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติผู้ใช้ต้องซื้อ pin code ก่อนสั่งพิมพ์


เวลาการให้บริการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.30 น.


ผู้ที่สามารถใช้บริการได้ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ใช้บริการได้ที่ ห้องอินเทอร์เน็ตชั้น1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website