เป็นพื้นที่บริการข่าวสาร ความรู้ เพื่อการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศบริการข่าวสาร ความรู้ เพื่อการสมัครงาน การพัฒนาการทำงาน จากแหล่งความรู้ทั้งในรูปของหนังสือ และฐานข้อมูลวิชาการรวมถึงข่าวสารของมหาวิทยาลัย/สมาคมศิษย์เก่า และเป็นจุดประสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งพื้นที่ให้บริการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด Eco-Library

ขั้นตอนการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ที่ห้องสมุด Eco-Library ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

เวลาการให้บริการ

ตามเวลาเปิดทำการของห้องสมุด

ผู้ที่สามารถใช้บริการได้

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใช้บริการได้ที่

ห้องสมุด Eco-Library ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri