เป็นพื้นที่บริการข่าวสาร ความรู้ เพื่อการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศบริการข่าวสาร ความรู้ เพื่อการสมัครงาน การพัฒนาการทำงาน จากแหล่งความรู้ทั้งในรูปของหนังสือ และฐานข้อมูลวิชาการรวมถึงข่าวสารของมหาวิทยาลัย/สมาคมศิษย์เก่า และเป็นจุดประสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งพื้นที่ให้บริการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด Eco-Library

ขั้นตอนการใช้บริการ

ผู้้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ที่ห้องสมุด Eco-Library ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

เวลาการให้บริการ

ตามเวลาเปิดทำการของห้องสมุด

ผู้ที่สามารถใช้บริการได้

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใช้บริการได้ที่

ห้องสมุด Eco-Library ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website