1. ให้บริการเฉพาะนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
  2. ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีผู้ใช้ (account) ของเครือข่าย nontri แล้วเท่านั้น * กรณีถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้สามารถติดต่อขอรับบัญชีผู้ใช้ได้ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 1 ในวันและเวลาราชการ
  3. ผู้ใช้บริการสามารถจองได้จากหน้าเวบสำนักหอสมุดที่ http://resource.lib.ku.ac.th/ โดยจองล่วงหน้าได้ 7 วัน และไม่เกิน 3 คาบ (1 คาบ = 1 ชั่วโมง )
  4. ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 - 19.30 น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. วันอาทิตย์ 11.00-19.00 น.
  5. ผู้ใช้จะต้องทำการยืนยันการใช้ห้องที่จองไว้และติดต่อขอรับกุญแจห้องที่ เคาน์เตอร์บริการอินเทอร์เน็ตและ Laptop ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ภายใน 15 นาทีของคาบเวลานั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ และระบบจะเก็บรายชื่อไว้ในบัญชีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์เมื่อครบสามครั้งจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่มเป็นเวลา 7 วัน
  6. ห้องศึกษาเดี่ยว สามารถเข้าใช้ได้เพียง 1 คนเท่านั้น
  7. ห้องศึกษากลุ่ม จะสามารถเข้าใช้ได้ต้องมีจำนวนผู้ใช้ตั้งแต่ 5 คนขึ้น
  8. กรณีทำกุญแจห้องหายจะต้องเสียค่าปรับดอกละ 100 บาท
  9. ไม่ส่งเสียงดังหรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้ท่านอื่น
  10. กรณีที่มีการทำผิดระเบียบ เจ้าหน้าที่สามารถตัดสิทธิ์การใช้บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่มได้ตามความเหมาะสม

 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website