การบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าตนเองเคยยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศใดของห้องสมุดไปแล้วบ้าง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. เข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรสำนักหอสมุด ที่ http://intanin.lib.ku.ac.th
  2. คลิกที่ ดูรายละเอียดการยืม-คืน / ยืมต่อด้วยตนเอง / ข้อมูลสมาชิก
  3. พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และ บาร์โค้ดบนบัตรนิสิต/บุคลากร แล้วคลิก Submit
  4. เมื่อเข้าสู้ข้อมูลทะเบียนสมาชิกห้องสมุด แล้วให้คลิกที่ My Reading History
  5. หากต้องการให้มีการเก็บข้อมูลการยืม คลิกที่ Opt in หลังจากนี้ เมื่อมีการยืมหนังสือ ข้อมูลการยืมจะถูกบันทึกเข้า My Reading History โดยอัตโนมัติ
  6. เมื่อต้องการยกเลิกการเก็บประวัติการยืมดังกล่าว คลิกที่ Opt out

1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri