KULIB Talk: SCB Tech Day

สมาชิกทีม :

 1. นายกฤษณะ ฉายแก้ว
 2. นายนิติ สันติกุล
 3. นายโอฬาร สงวนประสิทธิ์
 4. นางสาวภิญญพร เอี่ยมมงคล
 5. นายสารัช รุจิรานุรักษ์

ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อรายการแข่งขัน : SCB Tech Day

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

ลักษณะการแข่งขัน :การแข่งขันทางเทคโนโลยีเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมนักพัฒนาแอปพลิเคชัน 

สถานที่จัดแข่งขันและวันแข่งขัน : จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

กติกาการแข่งขัน และโจทย์ที่ได้รับ

     การแข่งขัน SCB Tech Day เป็นการแข่งขันคิด และพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าธนาคาร ในกลุ่มต่างๆ คือ Retail ลูกค้ารายย่อย, Wealth ลูกค้ามีฐานะ, Corporate ลูกค้ากลุ่มองค์กรและ SME ลูกค้ากลุ่มบริษัทขนาดเล็ก มีระยะเวลาแข่ง 3 วัน 2 คืน โดยทีม OLAN ได้โจทย์กลุ่ม Corporate จึงต้องพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับกลุ่มองค์กรที่เป็นลูกค้าของธนาคาร โดยเลือกทำแอปพลิเคชัน สำหรับบริษัทประกันภัยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ หาแนวคิดที่จะทำเป็นโปรเจ็ค โดยระดมความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ พร้อมกับปรึกษาพี่ๆ ทีทำงานธนาคารไทยพาณิชย์ เพือถามความคิดเห็น และออกแบบ prototype และ feature ของระบบ 

การแบ่งงานภายในกลุ่ม

     แบ่งงานตามที่แต่ละคนถนัด เช่น งานเขียนโค้ด งานออกแบบ feature งานออกแบบ UI ของระบบ ทำ presentation เป็นต้น เมื่อทำงานถึงระดับหนึ่งก็จะประชุมแต่ละส่วนและแก้ไขจนงานออกมาเสร็จสมบูรณ์

สรุป 

     จากการที่ทีม OLAN คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมงานทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีมากมาย ทั้งการแบ่งงานกันทำตามความถนัด การทำงานตรงตามเวลา การมีส่วนร่วมทางความคิดและการตัดสินใจอันส่งผลต่องานที่ออกมา นอกจากนี้ยังได้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจธนาคารและธุรกิจประกันภัย รวมถึงBlockchainและ fintech

*****************************************************************************************

จาก KU Library Catalog
คำค้น "Application software"

 1. Advanced internet programming : technologies & applications : COM, DCOM, ActiveX, CORBA, enterprise JavaBeans, DHTML, XML, ASP, SAX, OLE DB,JSP, Java Oracle iAS, OSD, ODBC, Apache, Java Aglet API, DOM, Visual Age, LotusScript
 2. Professional mobile application development
 3. Android wireless application development
 4. Sams teach yourself iOS5 application development in 24 hours
 5. Beginning mobile application development in the cloud
 6. Beginning iOS application development with HTML and JavaScript
 7. Beginning iOS5 application development
 8. Beginning Android application development
 9. Professional Android 2 application development

คำค้น “Blockchain”

 1. Blockchainเปลี่ยนโลก 
 2. Blockchain revolution : how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world 

คำค้น “Fintech”

 1. เทคโนโลยีการเงินการลงทุนหุ้น ยุคใหม่

ฐานข้อมูล ACM Digital Library
คำค้น “Application software”
 

 1. A replicated study on duplicate detection: using apache lucene to search among Android defects 
  Markus BorgPer RunesonJens JohanssonMika V. Mäntylä

 2. Monitoring MPI programs for performance characterization and management control Robert
  A. Ballance
  Jonathan Cook

 3. AjaxScope: A Platform for Remotely Monitoring the Client-Side Behavior of Web 2.0 Applications 
  EmreKicimanBenjamin Livshits

 4. AndroZoo: collecting millions of Android apps for the research community 
  Kevin AllixTegawendé F. BissyandéJacques KleinYves Le Traon

 5. Testing web database applications

  Yuetang DengPhyllis FranklJiong Wang

 6. Variability management in database applications

  Mathieu HumbletDang Vinh TranJens H. WeberAnthony Cleve

 7. Problems in application software maintenance

  Bennet P. LientzE. Burton Swanson

 8. Protecting Android applications with steganography-based software watermarking

  Joonhyouk JangHyunhoJiJiman HongJinman JungDongkyun KimSoon Ki Jung

 9. iTest: testing software with mobile crowdsourcing

  Minzhi YanHailong SunXudong Liu

ฐานข้อมูล  Business Source Complete
คำค้น “Blockchain”

 1. Economic and Business Dimensions Blockchain Revolution without the Blockchain?
 2. BLOCKCHAIN AUGMENTED AUDIT - BENEFITS AND CHALLENGES FOR ACCOUNTING PROFESSIONALS.
 3. Decentralized Blockchain-Based Electronic Marketplaces.
 4. BLOCKCHAIN - AN OPPORTUNITY FOR DEVELOPING NEW BUSINESS MODELS.
 5. Blockchain Basics and Hands-on Guidance: Taking the Next Step toward Implementation and Adoption.
 6. Internal Audit and the BLOCKCHAIN: There's more to blockchain than bitcoin, and auditors have much to learn about how it works.

คำค้น “Fintech”

 1. On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services.
 2. The Innovation Mechanisms of Fintech Start-Ups: Insights from SWIFT’s Innotribe Competition.
 3. Special Issue: Financial Information Systems and the Fintech Revolution.
 4. FinTech Platforms and Strategy: Integrating trust and automation in finance.
 5. The Promise of Fintech in Emerging Markets: Not as Disruptive.
 6. Marketplace Lending and Fintech: The States Object. 

 1. ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์
 2. ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri