ULIB Talk #8

24 ตุลาคม 2561

==============================================

นางสาวนิศารัตน์ อัครปัญญาวิทย์
จากคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรกับผลงาน “รางวัล Skate Asia 2018 และรางวัลเหรียญเรียนดี

           น้องใบเฟิร์น (นางสาวนิศารัตน์ อัครปัญญาวิทย์) สาวน้อยคนเก่งจากคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ผู้สิ่งมีความสามารถในการเล่นไอซ์สเกต ได้รับรางวัลที่ 1 โปรแกรม Rhythmic Ribbon freestyle และที่ 2 โปรแกรม free style 1 ในการแข่งขันในรายการ Skate Asia 2018 และยังเป็นนิสิตที่สามารถทำกิจกรรมและเรียนดีไปพร้อมๆ กันได้ โดยได้รับรางวัลเหรียญเรียนดี ในปีการศึกษา 2561

เรื่องการเริ่มเล่นไอซ์สเกต น้องใบเฟิร์นเริ่มหัดเล่นอย่างจริงจังเมื่ออายุ 16 ปี โดยมีแรงบันดาลใจมาจากการดู Disney On Ice ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเรียนมาก่อนตอนเด็ก แล้วหยุดเรียนมาพักหนึ่ง

อุปสรรคในการเรียนไอซ์สเกตคือการล้ม เพราะต้องใช้การทรงตัวที่ดี ซึ่งน้องใบเฟิร์นมองว่าเรื่องการล้มเป็นเรื่องปกติของการเป็นนักไอซ์สเกต  การแข่งขันเพื่อที่จะได้รางวัล จะต้องใช้เวลาในการซ้อมมากกว่าปกติ ซึ่งในการแบ่งเวลานั้น น้องใบเฟิร์นบอกว่าเนื่องจากน้องเรียนภาคพิเศษ ซึ่งเรียนตอนเย็น จึงสามารถใช้เวลาก่อนเรียนไปซ้อมได้

          สำหรับในด้านการเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ มาจากความสนใจส่วนตัวคือชอบคำนวณ และการได้รางวัลเหรียญเรียนดี ซึ่งให้กับนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากว่า 3.50 นั้น น้องได้ให้เคล็ดในการเรียนว่าต้องเข้าเรียนเป็นประจำ ไม่ขาดเรียน และเรียนให้เข้าใจในคาบ และต้องแบ่งเวลาในการทบทวนโดยการทำสรุปเป็นของตัวเอง

          การหาข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนของน้อง น้องจะใช้แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับคือ EconLit ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ตอบโจทย์ในด้านเศรษฐศาสตร์มาก

          เป้าหมายในอนาคตน้องต้องการจะไปเรียนต่อปริญญาโท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์พร้อมกับไม่ทิ้งการฝึกการเล่นไอซ์สเกต เพราะน้องวางเป้าหมายไว้อยากจะเป็นโค้ช

          น้องได้ฝากไว้ว่าหากมีความผัน ขอให้ดำเนินตามฝันนั้น และเพื่อที่จะไปถึงความฝันนั้นได้ ต้องมีการวางแผนที่ดีและความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ

** สนใจศึกษาเรื่องการเล่นไอซ์สเกต สามารถหาได้จากฐานข้อมูล SportDiscuss With Fulltext ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดค่ะ **

แนะนำทรัพยากร


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri