โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: สื่อการเรียนรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
_________________________________________________________________________________

Speaker :       1.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเกษตร
                       2. น.ส.ณัฐรดี ผลวงษ์ คณะเกษตรสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์
                       3. นายณัฐธัญ ไชโย คณะเกษตรสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์

ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวมผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว คณะเกษตรในคลังความรู้ดิจิทัล มก.

หนังสือ

เอกสารวิชาการ/วิทยานิพนธ์

 บทความต่างประเทศ

 


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri