โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: สื่อการเรียนรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
_________________________________________________________________________________

Speaker :       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรดา ปินใจ            รองหัวหน้าภาคปฐพีวิทยาฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ คณะเกษตร

                       นายณัฏฐกิตติ์ นาคะสิทธิ์ คณะประมง

ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวมผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรดา ปินใจในคลังความรู้ดิจิทัล มก.

หนังสือ

เอกสารวิชาการ/วิทยานิพนธ์

บทความต่างประเทศ

 

 


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri