โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: สื่อการเรียนรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
_____________________________________________________________________________

Speaker :       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา มะโนชัย คณะเกษตร

หัวข้อ             กระชายขาว สมุนไพรที่ควรมีติดบ้านยุค COVID-19

รายการอยู่ดินกินดี โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านพบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา มะโนชัย สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาไม้ดอก พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การผลิตและการขยายพันธุ์พืชสวน โดยในวันนี้ เป็นการสอนวิธีการปลูกต้นกระชายขาว แบบง่ายๆ ได้ผลจริง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวมผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา มะโนชัย คณะเกษตรในคลังความรู้ดิจิทัล มก. 

หนังสือ

เอกสารวิชาการ/วิทยานิพนธ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri