โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: สื่อการเรียนรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
_____________________________________________________________________________

Speaker :      รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร และหัวหน้าโครงการวิจัยการปลูกและสกัดสารสำคัญจากกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ คณะเกษตร

หัวข้อ            การปลูกและผลิตกัญชาในระบบปิด (indoor) เพื่อทำวิจัยและเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการปลูกกัญชาในระบบปิด (indoor) เพื่อทำวิจัยและเพิ่มศักยภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จึงดำเนินโครงการังกลาวเพื่อเป็นต้นแบบให้สามารถนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ในวันนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับ รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าโครงการวิจัยการปลูกและสกัดสารสำคัญจากกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ คณะเกษตร

ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือ

เอกสารวิชาการ/วิทยานิพนธ์

บทความต่างประเทศ

 


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri