Copepods (โคพีพอด) แหล่งอาหารชั้นดีของสัตว์น้ำ

 

ผู้เรียบเรียง

วินัย มะหะหมัด*

บรรณารักษ์ชำนาญการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

infodeedee 2re

infodeedee 1re

 

 

            โคพีพอด แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) ตระกูลเดียวกับ กุ้ง กั้ง ไรน้ำมีความสำคัญของห่วงโซ่อาหาร มีสารอาหารสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เป็นตัวบ่งชี้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรน้ำ และความหลากหลายในระบบนิเวศทางชีวภาพที่มีตามแหล่งน้ำธรรมชาติ พบได้จากแหล่งน้ำทั่วไป และสามารถนำมาเพาะเลี้ยงใช้เป็นอาหารสำหรับอนุบาลสัตว์น้ำเศรษฐกิจของประเทศได้

 

ลักษณะโดยทั่วไป

มีรูปร่างยาวลำตัวแบ่งเป็นปล่องและมีระยางค์ ขาแบนคล้ายใบพาย ลำตัวแบ่ง 3 ส่วน ส่วนหัว อก และท้อง มีระบบสืบพันธ์แยกเพศผู้ เพศเมียที่ชัดเจน แต่ละสายพันธ์จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน จำแนกได้หลากหลายชนิด

 

ถิ่นที่อยู่อาศัย

     พบได้ทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ทั้งฝั่งทะเลอ้าวไทย และอันดามัน

ประโยชน์ : สัตว์น้ำเศรษฐกิจ
ใช้เป็นอาหารอนุบาลสัตว์น้ำ และเลี้ยงปลาทะเล หรือกุ้งทะเลสวยงาม

ค้นพบโคพิพอดพบได้ยาก ชนิดใหม่ของโลก
โคพีพอดน้ำจืด สกุล Tropodiaptomus พบที่บริเวณนาข้าวและสระน้ำ ใกล้แม่น้ำสงครามจังหวัดบึงกาฬ
จากคณะนักวิจัยมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สารสนเทศคัดสรรที่  QR Code

copod


ที่มา:     

อนุกรมวิธาน taxonomy database  https://bit.ly/3hltdEL

แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)  https://bit.ly/3vZaWkN

ข้อมูลพื้นฐานของโคพีพอด  https://bit.ly/2RNdxzG

พบอีก! "โคพีพอด" สกุล "Tropodiaptomus " ชนิดใหม่ของโลก https://bit.ly/3uHQDbh

 Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Copepod


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri