กัญชา VS กัญชง

ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Chong

 

 

แหล่งอ้างอิง

 1. กัญชา-กัญชง ต่างกันอย่างไร กฎหมายอนุญาตใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/d-life/news-618836
 2. กัญชง ไม่ใช่ กัญชา ความเหมือนที่แตกต่างกันนี้มีอะไรบ้าง ? สืบค้นจาก https://thomasthailand.co/lifestyle

 

แหล่งข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติม

 1. McPartland, J. M., & Small, E. (2020). A classification of endangered high-THC cannabis (Cannabis sativa subsp. indica) domesticates and their wild relatives. PhytoKeys, 2, 81. https://doi.org/10.3897/phytokeys.144.46700

 2. John M. McPartland, & Ernest Small. (2020). A classification of endangered high-THC cannabis (Cannabis sativa subsp. indica) domesticates and their wild relatives. PhytoKeys, 144(81–112), 81–112.

https://doi.org/10.3897/phytokeys.144.46700

 1. Mansilla-Olivares, A., Plancarte-Sánchez, R., Meneses-González, F., Valenzuela-Gómez-Gallardo, F., López-Bárcena, J., Velasco-Monroy, A. L., Vázquez-De Anda, G. F., & Santos-Preciado, J. I. (n.d.). Position of the National Academy of Medicine of Mexico in relation to the Presidential Decree by which various provisions of the General Statute of Health are reformed and added, specifically that which empowers the Ministry of Health to design and execute public policies that regulate the medicinal and scientific use of the pharmacological derivatives of Cannabis sativa indica americana or marijuana, among which is tetrahydrocannabinol, its isomers and stereochemical variants, as well as to regulate the investigation and national production thereof. Gaceta Medica de Mexico, 154(6), 737–739.

https://doi.org/10.24875/GMM.18004744

 1. Peter Stepaniuk, & Amin Kanani. (2021). Selective cannabis strain allergy in a patient presenting with a local allergic reaction. Allergy, Asthma & Clinical Immunology, 17(1), 1–4. https://doi.org/10.1186/s13223-021-00552-3

 2. Genetic structure of Cannabis sativa var. indica cultivars based on genomic SSR (gSSR) markers: Implications for breeding and germplasm management. (2017). Industrial Crops & Products, 104, 171.

https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.04.043

 1. Schofs, L., Sparo, M. D., & Sánchez Bruni, S. F. (2021). The antimicrobial effect behind Cannabis sativa. Pharmacology Research & Perspectives, 9(2), 1–17.

https://doi.org/10.1002/prp2.761

 1. Conneely, L. J., Mauleon, R., Mieog, J., Barkla, B. J., & Kretzschmar, T. (2021). Characterization of the Cannabis sativa glandular trichome proteome. PLoS ONE, 16(4), 1–26. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242633

 2. Rheay, H. T., Omondi, E. C., & Brewer, C. E. (2021). Potential of hemp (Cannabis sativa L.) for paired phytoremediation and bioenergy production. GCB Bioenergy, 13(4), 525–536. https://doi.org/10.1111/gcbb.12782

 3. MESTINŠEK MUBI, Š., SVETIK, S., FLAJŠMAN, M., & MUROVEC, J. (2020). In vitro TISSUE CULTURE AND GENETIC ANALYSIS OF TWO HIGH-CBD MEDICAL CANNABIS (Cannabis sativa L.) BREEDING LINES. Genetika (0534-0012), 52(3), 925–941.

https://doi.org/10.2298/GENSR2003925M

 1. Cattaneo, C., Givonetti, A., Leoni, V., Guerrieri, N., Manfredi, M., Giorgi, A., & Cavaletto, M. (2021). Biochemical aspects of seeds from Cannabis sativa L. plants grown in a mountain environment. Scientific Reports, 11(1), 1–19.

https://doi.org/10.1038/s41598-021-83290-1


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri