พลูคาว (Plukaow)

 

ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Plukaow

 

 

แหล่งอ้างอิง

1.พลูคาว. สืบค้นจาก http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=244
2.พลูคาว ประโยชน์ดีๆ สรรพคุณเด่นๆ และข้อมูลงานวิจัย. สืบค้นจาก https://www.disthai.com

 

แหล่งข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติม

  1. Liu, L. et al. (2021) ‘Modeling habitat suitability of Houttuynia cordata Thunb (Ceercao) using MaxEnt under climate change in China’, Ecological Informatics, 63.

https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2021.101324

  1. Gupta, S., & Bharalee, R. (2021). Genetic Diversity and Population Structure of a Medicinal Herb Houttuynia cordata Thunb. of North-East India. Plant Molecular Biology Reporter, 39(2), 434. https://doi.org/10.1007/s11105-020-01260-9

  2. Le-Meng Ren, & Ying-Hui Zhang. (2020). Houttuynia cordata Thunb rescues retinal ganglion cells through inhibiting microglia activation in a rat model of retinal ischemia-reperfusion. International Journal of Ophthalmology, 13(12), 1880–1886.

https://doi.org/10.18240/ijo.2020.12.06

  1. Yuanshuai WANG, Shiqiong LUO, Zhannan YANG, Haitao YE, & Qian DING. (2021). Responses of Houttuynia cordata Thunb. to Tetracycline Stress. Medicinal Plant, 12(2), 35–43. https://doi.org/10.19600/j.cnki.issn2152-3924.2021.02.010

  2. Liu, Jinjuan, Xinting Zhu, Daning Yang, Rongpeng Li, and Jihong Jiang. 2021. “Effect of Heat Treatment on the Anticancer Activity of Houttuynia Cordata Thunb Aerial Stem Extract in Human Gastric Cancer SGC-7901 Cells.” Nutrition and Cancer, no. 1: 160. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=vdc.100114119853.0x000001&site=eds-live.

  3. Xiang, W., Lu, K., Zhang, N., Lu, Q., & Xu, Q. (2019). Organic Houttuynia cordata Thunb harbors higher abundance and diversity of antibiotic resistance genes than non-organic origin, suggesting a potential food safe risk. Food Research International, 120, 733–739. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.11.032

  4. Das, S. K., Mahanta, S., Tanti, B., Tag, H., & Hui, P. K. (2021). Identification of phytocompounds from Houttuynia cordata Thunb. as potential inhibitors for SARS-CoV-2 replication proteins through GC-MS/LC-MS characterization, molecular docking and molecular dynamics simulation. Molecular Diversity.

https://doi.org/10.1007/s11030-021-10226-2

  1. Jiajian He, Ting Chen, Qingyun Xi, Jiajie Sun, Junyi Luo, Meng Li, Haojie Zhang, Bin Zeng, Jiahan Wu, & Yongliang Zhang. (2019). Identification of microRNA in Houttuynia cordata Thunb and prediction of cross kingdom functions. ExRNA, 1(1), 1–9.

https://doi.org/10.1186/s41544-019-0028-7

  1. Subhawa, S., Chewonarin, T., & Banjerdpongchai, R. (n.d.). The effects of houttuynia cordata thunb and piper ribesioideswall extracts on breast carcinoma cell proliferation, migration, invasion and apoptosis. Molecules, 25(5).

https://doi.org/10.3390/molecules25051196

  1. Xuan FENG, Zhannan YANG, Zhu ZHENG, Juan HU, Xiaofang WEI, Honghao HUO, Cheng ZHAO, & QuJing ZHANG. (2019). Analysis of Amino Acids in Houttuynia Cordata Thunb. by High Performance Liquid Chromatography-Diode Array Detector ( HPLCDAD). Medicinal Plant, 10(2), 28–34.

https://doi.org/10.19600/j.cnki.issn2152-3924.2019.02.009


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri