เอ็นยึด

ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

N

 

 

แหล่งอ้างอิง

 1. เอ็นยืด หมอน้อยซ่อมกระดูก ผูกเอ็นต่อยืด พืชคู่หมอนวด เมืองไทยเรียก “ผักกาดน้ำ. 2560. สืบค้นจาก https://www.technologychaoban.com/thai-local-wisdom/article_39464
 2. เอ็นยืด ผักกาดน้ำ เป็นผักเด็ด และสุดยอดยาดี. สืบค้นจาก https://today.line.me/th/v2/article/a68nwp

 

แหล่งข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติม

 1. Shimalina, N. S., Orekhova, N. A., & Pozolotina, V. N. (n.d.). Features of Prooxidant and Antioxidant Systems of Greater Plantain Plantago major Growing for a Long Time under Conditions of Radioactive Contamination. Russian Journal of Ecology, 49(5), 375–383. https://doi.org/10.1134/S1067413618050120

 2. Stojek, M. (n.d.). The fitoaccumulation of molybdenum and manganese in alsike clover (Trifolium hybridum L.) and greater plantain (Plantago major L.). Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, 470, 81–88.

         https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.6959

 1. Krasnov, M., Yamskova, V., Margasyuk, D., Kulikova, O., Il’ina, A., Rybakova, E., & Yamskov, I. (2011). Study of a new group of bioregulators isolated from the greater plantain ( Plantago major L.). Applied Biochemistry & Microbiology, 47(2), 128–135. https://doi.org/10.1134/S0003683811020086

 2. Egorov, T. A., Galkina, T. G., Balashova, T. A., Arsen’ev, A. S., Nikonorova, A. K., Babakov, A. V., & Grishin, E. V. (2004). Phenolic Glycoside Isolated from Seeds of the Greater Plantain (Plantago major L.). Doklady Biochemistry & Biophysics, 396(1–6), 132–135. https://doi.org/10.1023/B:DOBI.0000033510.77794.a8

 3. Olennikov, D., & Tankhaeva, L. (2008). A method for quantitative estimation of total flavonoids in greater plantain leaves. Pharmaceutical Chemistry Journal, 42(4), 208–210. https://doi.org/10.1007/s11094-008-0093-y

 4. MARTÍNEZ PRATS, G., & CHÁVEZ NAVARRO, S. (2020). Beneficios contables y fiscales de los contribuyentes de negocios plataneros en México. Revista Perspectiva Empresarial, 7(1), 61–71. https://doi.org/10.16967/23898186.628

 5. Britto, G. C. S. de, Bécker, G., Soares, W. P., Nascimento, E., Rodrigues, E. C., Picanço, N. F. M., Faria, R. A. P. G. de, & Scabora, M. H. (2020). Bioactive compounds and physicochemical properties of dairy products supplemented with plantain and turmeric. Journal of Food Processing & Preservation, 44(9), 1–10.

          https://doi.org/10.1111/jfpp.14720

 1. Adegunwa, M. O., Oloyede, I. O., Adebanjo, L. A., Alamu, E. O., & Yildiz, F. (2019). Quality attribute of plantain (Musa paradisiaca) sponge-cake supplemented with watermelon (Citrullus lanatus) rind flour. Cogent Food & Agriculture, 5(1), 1–9. https://doi.org/10.1080/23311932.2019.1631582

 2. JAYAMURTHY, P., APARNA, B., GAYATHRI, G., & NISHA, P. (2013). Evaluation of Antioxidant Potential of Inflorescence and Stalk of Plantain ( Musa Sapientum). Journal of Food Biochemistry, 37(1), 2–7.

          https://doi.org/10.1111/j.1745-4514.2011.00587.x

 1. FALADE, K. O., & OYEYINKA, S. A. (2015). Color, Chemical and Functional Properties of Plantain Cultivars and Cooking Banana Flour as Affected by Drying Method and Maturity. Journal of Food Processing & Preservation, 39(6), 816–828.

        https://doi.org/10.1111/jfpp.12292

 


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri