Silver Economy (เศรษฐกิจผู้สูงวัย)

 ผู้เรียบเรียง
ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด
นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายบริการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Silver economy คือ ระบบเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของกลุ่มประชากรผู้สูงวัย ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมอื่นๆ ทางเศรษฐกิจ โดยผู้สูงวัยในที่นี้นับรวมผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งประชากรสูงวัยมีส่วนสำคัญในการพัฒนา ‘เศรษฐกิจสีเงิน’

จากรายงานของเพจ Facebook: China Report ASEAN – Thailand ได้เปิดเผยตัวเลขจำนวนประชากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนโดยการสำรวจครั้งล่าสุดจากการสำรวจสำมะโนประชากรแห่งชาติครั้งที่ 7 (2011-2020) ของวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 และได้รายงานผลเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2021 ล่าสุด (สำรวจใหญ่ทุก 10 ปี) ว่าชาวจีนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนสูงขึ้นกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วจากจำนวนประชากรจีนทั้งหมด ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มผู้สูงวัยเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางการพัฒนาสังคมในจีน ในการสร้างพื้นฐานระดับชาติระยะยาว   ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญ และต้องยอมรับในข้อเสียของการเกิดขึ้นของสังคมผู้สูงวัย เพราะเมื่อจำนวนประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น ประชากรวัยแรงงานก็ลดลงไปโดยปริยาย พร้อมด้วยภาระการดูแลผู้สูงวัยในครอบครัว ภาครัฐจึงต้องเพิ่มปริมาณการบริการขั้นพื้นฐานให้กับประชากรให้ทัน ทั้งนี้ เมื่อจีนได้สถิติจำนวนผู้สูงอายุครั้งใหม่แล้ว ขั้นต่อไปคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ส่งต่อข้อมูลให้ผู้มีอำนาจวางนโยบาย ออกมาตรการเฉพาะสำหรับประชากรสูงวัย โดยจีนยืนยันว่าประชากรกลุ่มนี้จะเป็นยุทธศาสตร์ในระดับชาติทั้งที่เป็นปัจจุบันและในอนาคต

shop

ที่มา : https://www.salika.co/wp-content

 

โดยในประเทศไทยปี 2024-2025 จะเข้าสู่ยุค Silver Economy อย่าง   เต็มรูปแบบ เป็นยุคที่ผู้สูงวัยจะเป็นประชากรหลักของประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัยมากขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับเทรนด์ Aging Society และในปัจจุบันกำลังซื้อและพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงไลฟ์สไตล์ ความคิดอ่าน และการทำงานของผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะศึกษารายละเอียด อ่านรีวิวก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และด้วยความทันสมัยและก้าวล้ำของเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้ประชากรกลุ่มนี้เป็นคนแก่ที่ยังไม่แก่ หรือที่เรียกว่า Young Old เรียกสั้นๆว่า Yold เป็นคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่กำลังจะกลายเป็นกลุ่มประชากรที่จะทรงอิทธิพลมากที่สุดในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น เป้าหมายของการทำธุรกิจในเทรนด์ของโลกต่อจากนี้ จะไปโฟกัสที่กลุ่มสูงวัยมากขึ้น สินค้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานเทคโนโลยี  นวัตกรรม และความเข้าใจในการตอบสนองประชากรกลุ่ม Young Old ซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพสูงในตลาดโลก

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ไทยรัฐออนไลน์. เศรฐกิจสูงวัย (Silver Economy) ตอบโจทย์ประชากร "YOLD". สืบค้น 5 เมษายน 2565. Retrieved From https://www.thairath.co.th/news/local/1886605

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม. วิทย์

ไมตรีไทย – จีน. สืบค้น 11 เมษายน 2565. Retrieved https://www.mhesi.go.th/images/Pusit2021/THACHN_May2564.pdf

Beau Kamolporn. ส่องเทรนด์โลกในปี 2030 การเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนต้องรู้ เพื่อปรับตัวให้ทัน. สืบค้น 5 เมษายน 2565. Retrieved From

Facebook : China Report ASEAN – Thailand. “ประชากรสูงวัย ไม่ใช่ไร้ค่า มีส่วนสำคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจสีเงิน

Silver Economy”. สืบค้น 5 เมษายน 2565. Retrieved From https://www.facebook.com/ChinaReportAseanThailand/photos/a.178908446162840/814630199257325/

Praornpit Katchwattana. เมื่อผู้สูงวัย คือ สินทรัพย์ ชี้ทางทำเงินแบบไม่ยากใน ‘เศรษฐกิจสีเงิน Silver Economy’. ” สืบค้น 5 เมษายน 2565. Retrieved From SCIENCE&TECHNOLOGY BOOK SERIES. เศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver economy ). สืบค้น 5 เมษายน 2565. Retrieved from

https://www.mhesi.go.th/images/STBookSeries/BS006SilverEconomy.pdf

SME in Focus, ธนาคารกรุงเทพ. Silver Economy เรียนรู้ก่อน ถ้าอยากชนะ. สืบค้น 5 เมษายน 2565. Retrieved from https://www.bangkokbanksme.com/en/silver-economy-marketing-elderly

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Butt, S. A., & Draheim, D. (2021). Ethical Challenges of ICT for the Silver Economy. In (pp. 152-155): IEEE. Retrieved

From https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edseee&AN=edseee.9530895&site=eds-live

Butt, S. A., Rava, K., Kangilaski, T., Pappel, I., & Draheim, D. (2021). Designing A Digital Collaborative Platform for

the Silver Economy: Inception and Conceptualization. In (pp. 47-54): IEEE. Retrieved Fromhttps://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edseee&AN=edseee.9530937&site=eds-live

Conway Lenihan, A., & McGuirk, H. (2022). Small enterprises and the silver economy. Small Enterprise Research,

1-5. Retrieved From https://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db

=bsu&AN=155584238&site=eds-live

Eager, B., Maritz, A., & Millemann, J. (2022). The silver economy on wheels: a narrative review of the mature-aged,

hypermobile gig worker phenomena. Small Enterprise Research, 1-18. Retrieved Fromhttps://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=155664917&site=eds-live

Zhukovska, A., Dluhopolskyi, O., Zheliuk, T., Shushpanov, D., Brechko, O., Kryvokulska, N., & Horiachko, K. (2021).

"SILVER ECONOMY": ANALYSIS OF WORLD TRENDS AND FORECAST FOR UKRAINE. Journal of Management Information & Decision Sciences, 24(7), 1-12. Retrieved fromhttps://portal.lib.ku.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151993768&site=eds-live


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri