บริการสำหรับนิสิตและบุคลากร มก. ประกอบด้วย 4 บริการดังนี้

 1. ห้คำปรึกษาการสืบค้นเพื่องานวิจัย
  แนะนำการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis), วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal), หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) และอื่น ๆ

  วัน จันทร์ – ศุกร์
  เวลา 08.30 – 16.30 น.

 2. ให้คำปรึกษาด้านสถิติเพื่อการวิจัย
  แนะนำหลักการเลือกหลักสถิติที่เหมาะสมในการทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ และให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้คำปรึกษาโดยนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

  วัน จันทร์ พุธ ศุกร์
  เวลา 09.00 – 12.00 น.
  *กรุณานัดหมายก่อนเข้าใช้บริการ

 3. ห้คำปรึกษาด้านการอ้างอิง
  แนะนำการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote และตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสาร

  วัน อังคาร เวลา 13.00 – 16.30 น.
  วัน พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

 4. สอนการรู้สารสนเทศกลุ่มเล็ก

  วัน จันทร์ – ศุกร์
  เวลา 08.30 – 16.30 น.

1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri