แหล่งข้อมูลใช้บริการฟรี

Journals (วารสาร)
   
-DOAJ (Directory of Open Access Journals) ฐานข้อมูวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Open Access เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF, HTML และ MP3
   
-Emerald Insight ฐานข้อมูลฐานการบริหาร
   
 -ERIC - Education Resources Information Center  
-Hindawi ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารประเภท Peer-reviewed และ Open Access ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การแพทย์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์
   
-IEEE
   
-JSTOR Open
   
-Oxford Open รวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Open Access จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press
   
-PubMed  
   
-Project Muse  
   
-Sage Journals  
   
-ScienceDirect  วารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Elsevier ครอบคลุมสหสาขาวิชา มีทั้งวารสารที่ต้องบอกรับและวารสารกลุ่ม Open Access
   
-Taylor & Francis  
   
-Thai Journals Online (ThaiJO) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยที่จัดทำโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา
   
-Wiley Online Library  
   
-World Scientific  
   
Books (หนังสือ)
-Ag eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร และอื่นๆ (ภาษาไทย)
-Biodiversity Heritage Library  
-Directory of Open Access Books (DOAB)  
-Getty Virtual Library  
-HathiTrust Digital Library  
-OATD (Open Access Theses and Dissertations)  
-Open Textbook Library  
-PQDT Open  
-Project Gutenberg  
-UNESCODOC Database  
-  
   
Dissertations & Theses (วิทยานิพนธ์) 
-EBSCO Open Dissertations  
-EThOS (UK Theses & Dissertations from the British Library)  
-Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)  
-OATD (Open Access Theses and Dissertations)  
-OpenThesis  
-ThesisCommons  
   
Mixed (รวมแหล่งข้อมูลอื่นๆ) 
-FigShare  
-KU Conference Proceedings ฐานข้อมูลการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังถึงการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2504)
-OSF Meetings  
-OSF Pre-Prints  
   

 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website