KULC Gallery

KULC Gallery


ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่


20191223-04-1749.jpg

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มก. ร่วมแสดงความยินดีอธิการยดี นายกสภามหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

15 files, last one added on Jan 07, 2020
Album viewed 30 times

คณะผู้บริหารและบุคลากรสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิดการสัตวแพทย์


20191220-04-1723.jpg

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิดการสัตวแพทย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ คณะเทคนิดการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

6 files, last one added on Jan 07, 2020
Album viewed 22 times

งานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 5 สถาบัน


20191219-04-1650.jpg

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมบูธสำนักหอสุมด มก. ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 5 สถาบัน เพื่อส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

22 files, last one added on Jan 07, 2020
Album viewed 37 times

วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ


20191218-04-1612.jpg

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

1 files, last one added on Jan 07, 2020
Album viewed 19 times

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการนิเทศนิสิตฝึกงาน


20191209-04-1295.jpg

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการนิเทศนิสิตฝึกงาน วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

5 files, last one added on Jan 07, 2020
Album viewed 22 times

วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี


20191129-04-0874.jpg

วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21 files, last one added on Jan 03, 2020
Album viewed 33 times

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์


20191128-04-0840.jpg

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

3 files, last one added on Jan 03, 2020
Album viewed 20 times

กิจกรรม Open House เลือกแนวทาง วางอนาคต


20191129-04-0774.jpg

กิจกรรม Open House เลือกแนวทาง วางอนาคต วันที่ 28-29 พฤจิกายน 2562 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

45 files, last one added on Jan 03, 2020
Album viewed 39 times

สำนักหอสมุดร่วมจัดแสดงผลงาน ในการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis


20191122-04-0606.jpg

สำนักหอสมุดร่วมจัดแสดงผลงาน ในการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis วันที่ 22 พฤจิกายน 2562 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

13 files, last one added on Jan 03, 2020
Album viewed 38 times

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ


20191111-04-0297.jpg

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 11 พฤจิกายน 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

59 files, last one added on Jan 03, 2020
Album viewed 37 times

บรรยากาศการแจกนมเกษตร


20191111-04-0238.jpg

บรรยากาศการแจกนมเกษตร วันที่ 11 พฤจิกายน 2562 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

17 files, last one added on Jan 03, 2020
Album viewed 34 times

คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย


20191106-04-0062.jpg

คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

16 files, last one added on Jan 03, 2020
Album viewed 31 times

948 albums on 79 page(s) 4

Random files - กิจกรรม
20130718-00-014.jpg
17 views
20140929-00-033.jpg
13 views
20141126-00-032.jpg
10 views
20141226-00-083.jpg
38 views
20160212-01-009.jpg
23 views
20160310-01-025.jpg
14 views
20170605-01-051.jpg
21 views
20180308-01-065.jpg
26 views

Last additions - กิจกรรม
20200729-04-0809.jpg
66 viewsJul 31, 2020
20200729-04-0808.jpg
60 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0667.jpg
28 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0666.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0663.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0662.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0661.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0658.jpg
22 viewsJul 31, 2020