KULC Gallery

KULC Gallery


กิจกรรม Human Library ครั้งที่ 22


20140225-00-003.jpg

กิจกรรม Human Library ครั้งที่ 22 การเสวนาเรื่อง แรงบันดาลใจ สู่การมีชีวิตที่ดี วิทยากรโดย ภาณุมาศ ทองธนากุล ณ ห้อง ecoLibrary อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

22 files, last one added on Feb 26, 2014
Album viewed 72 times

กิจกรรม Click e-book for more knowledge at KU Campus


20140227-00-030.jpg

กิจกรรม Click e-book for more knowledge at KU Campus ณ อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันทีี 27 กุมภาพันธ์ 2557

50 files, last one added on Feb 28, 2014
Album viewed 90 times

การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน


20140221-00-003.jpg

การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน รอบปีที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

16 files, last one added on Feb 26, 2014
Album viewed 71 times

นิทรรศการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันมาฆบูชา


20140210-00-001~0.jpg

นิทรรศการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันมาฆบูชา ณ โถงนิทรรศการ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

4 files, last one added on Feb 20, 2014
Album viewed 49 times

ทดลองระบบคืนหนังสืออัตโนมัติ Drive Thru


20140210-00-003.jpg

ทดลองระบบคืนหนังสืออัตโนมัติ Drive Thru ณ วงเวียงหน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

4 files, last one added on Feb 20, 2014
Album viewed 50 times

กิจกรรม Human Library ครั้งที่ 21


20140217-00-004.jpg

กิจกรรม Human Library ครั้งที่ 21 การเสวนาเรื่อง ดาราโหราศาสนตร์ของไทยตายแล้ว วิทยากรโดย อาจารย์อารี สวัสดี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

33 files, last one added on Feb 20, 2014
Album viewed 67 times

กิจกรรม ความรู้คู่บันเทิง หัวข้อบรรยายเรื่อง Public Speaking in English วิทยากรโดย สุพจญ กลิ่นสุวรรณ


20140212-00-017.jpg

การบรรยาย หัวข้อบรรยายเรื่อง Public Speaking in English วิทยากรโดย สุพจญ กลิ่นสุวรรณ ในโครงการความรู้คู่บันเทิง Edutainment Day ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

38 files, last one added on Feb 20, 2014
Album viewed 71 times

กิจกรรมวันปล่อยหนังสือ


20140212-00-009.jpg

กิจกรรมวันปล่อยหนังสือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

16 files, last one added on Feb 20, 2014
Album viewed 62 times

สำนักหอสมุด จัดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล และแนะนำการใช้ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับ


20140205-00-034.jpg

สำนักหอสมุด จัดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล และแนะนำการใช้ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับ ในงานแสดงโปสเตอร์วิชาการ ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โถงนิทรรศการ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

35 files, last one added on Feb 11, 2014
Album viewed 82 times

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด


20140207-00-033.jpg

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ ดร.ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล นางนภาลัย ทองบัน นางวราภรณ์ แดงช่วง นางสาวสุดารัตน์ สารสว่าง ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ เมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

37 files, last one added on Feb 11, 2014
Album viewed 95 times

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


20140202-00-006.jpg

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อนุสาวรีย์ สามบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

6 files, last one added on Feb 03, 2014
Album viewed 77 times

กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ


20140131-00-009~0.jpg

กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557

11 files, last one added on Feb 03, 2014
Album viewed 76 times

948 albums on 79 page(s) 73

Random files - กิจกรรม
20140225-00-021.jpg
20 views
20140508-00-046.jpg
8 views
20140826-00-024.jpg
19 views
20141114-00-025.jpg
19 views
20141201-00-015~0.jpg
7 views
20150209-00-074.jpg
11 views
20160831-03-049.jpg
3 views
20190820-04-1249.jpg
9 views

Last additions - กิจกรรม
20200729-04-0809.jpg
66 viewsJul 31, 2020
20200729-04-0808.jpg
60 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0667.jpg
28 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0666.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0663.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0662.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0661.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0658.jpg
22 viewsJul 31, 2020