KULC Gallery

KULC Gallery


งานสัมมนา รู้ทันเรื่องอาเซียน เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network - AUN)


20130912-00-001.jpg

งานสัมมนา รู้ทันเรื่องอาเซียน เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network - AUN)โดย รศ.ดรนันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network - AUN) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 files, last one added on Sep 13, 2013
Album viewed 84 times

กิจกรรม ดนตรีในสวน จากนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์


20130909-00-017.jpg

กิจกรรม ดนตรีในสวน จากนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ ห้องสมุดในสวน สำนักหอสมุด มก.

57 files, last one added on Sep 11, 2013
Album viewed 77 times

การจัดทำแผนปฎิบัติการเชิงบูรณาการ การทำงานตามภารกิจด้านการบริหารห้องสมุดและฐานข้อมูล


20130925-00-003.jpg

การจัดทำแผนปฎิบัติการเชิงบูรณาการ การทำงานตามภารกิจด้านการบริหารห้องสมุดและฐานข้อมูลของห้องสมุด 4 วิทยาเขต ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ี 25 กันยายน 2556

5 files, last one added on Oct 18, 2013
Album viewed 50 times

นิทรรศ การรู้ทันอาเซียน


20130906-00-005~1.jpg

นิทรรศ การรู้ทันอาเซียน จัดบริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. เมื่อวันทีี 6 สิงหาคม 2556

8 files, last one added on Sep 06, 2013
Album viewed 51 times

นิทรรศการ หนังสือพระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


20130906-00-003~0.jpg

นิทรรศการ หนังสือพระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดบริเวณ ทางเข้าอาคารช่วงเกษตรศิลปการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

5 files, last one added on Sep 06, 2013
Album viewed 62 times

งานสัมมนา รู้ทันเรื่องอาเซียน : เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน


20130906-00-028.jpg

งานสัมมนา "รู้ทันเรื่องอาเซียน : เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network - AUN)"เมื่อวันที่ 6 และ 12 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเพทรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสวนา "จุดยืน และโอกาสของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อเข้าสู่ประชมคมอาเซียน" ด้านการเคลื่อนย้ายนิสิต นักศึกษา ด้านอาชีพของนิสิต ด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ด้านการอบรมและการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริ ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

36 files, last one added on Sep 06, 2013
Album viewed 82 times

การเสวนา ในหัวข้อเรื่อง จำแม่น! อ่านเร็ว เตรียมความพร้อมสู่การสอบ


20130905-00-016.jpg

การเสวนา ในหัวข้อเรื่อง จำแม่น! อ่านเร็ว เตรียมความพร้อมสู่การสอบ วิทยากร โดย คุณสุขาดา ลิปนาทไฟศาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 สถานที่ ณ ห้องประชุม ใหญ่ ชั้น5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

20 files, last one added on Sep 06, 2013
Album viewed 69 times

ร่วมแสดงยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร


20130830-00-002~1.jpg

ร่วมแสดงยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เมื่อวันที 30 สิงหาคม 2556

2 files, last one added on Sep 06, 2013
Album viewed 49 times

คณะผู้บริการ และบุคลากร สำนักหอสมุด มก.ร่วมโครงการ สืบสาน สืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2556


20130830-00-005~0.jpg

คณะผู้บริการ และบุคลากร สำนักหอสมุด มก.ร่วมโครงการ สืบสาน สืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

5 files, last one added on Sep 06, 2013
Album viewed 53 times

Edutainment Day6


DSC_2262.jpg

กิจกรรม Edutainment Day6 หัวข้อการบรรยายเรื่อง Learning English through movies โดย อ.จันทวรรณ อนันตประยูร และ Movies in trend โดย คุณนันทขว้าง สิรสุนทร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

34 files, last one added on Aug 29, 2013
Album viewed 74 times

Kaset Music Fair : วัฒนธรรมดนตรี ในอาเซียน


20130822-00-043.jpg

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน Kaset Music Fair : วัฒนธรรมดนตรี ในอาเซียน เมื่อวันที่ 22สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

55 files, last one added on Aug 27, 2013
Album viewed 75 times

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถานปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม


20130821-00-001.jpg

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถานปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับนายกฤษณ์ พลอยโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556

3 files, last one added on Aug 27, 2013
Album viewed 36 times

948 albums on 79 page(s) 77

Random files - กิจกรรม
20141031-00-005.jpg
19 views
20150622-01-033.jpg
6 views
20160831-03-028.jpg
11 views
20170420-01-066.jpg
15 views
20170929-01-016.jpg
20 views
20171107-01-037.jpg
26 views
20171221-01-098.jpg
10 views
20180111-01-059.jpg
9 views

Last additions - กิจกรรม
20200729-04-0809.jpg
66 viewsJul 31, 2020
20200729-04-0808.jpg
60 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0667.jpg
28 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0666.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0663.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0662.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0661.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200724-04-0658.jpg
22 viewsJul 31, 2020