KULC Gallery

KULC Gallery


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน


20200720-04-0477.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

24 files, last one added on Jul 31, 2020
Album viewed 34 times

KM ประสบการณ์การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน วิเคราะห์งาน และการทำวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนางาน


20200629-04-0308.jpg

KM ประสบการณ์การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน วิเคราะห์งาน และการทำวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนางาน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

6 files, last one added on Jun 30, 2020
Album viewed 28 times

อบรมออนไลน์หัวข้อ 2E กับการพัฒนาและจัดการคุณภาพอย่างยั่งยืน ในยุคเปลี่ยนผ่าน 4G


20200625-04-0283.jpg

อบรมออนไลน์หัวข้อ 2E กับการพัฒนาและจัดการคุณภาพอย่างยั่งยืน ในยุคเปลี่ยนผ่าน 4G วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ Kulc Studio ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

14 files, last one added on Jun 26, 2020
Album viewed 30 times

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับความเสี่ยงที่สำคัญ


20200529-04-0192.jpg

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับความเสี่ยงที่สำคัญ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

43 files, last one added on Jun 23, 2020
Album viewed 29 times

การอบรมระบบการประชุมทางไกล เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม KUKR


20200316-04-0165.jpg

การอบรมระบบการประชุมทางไกล เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม KUKR วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

11 files, last one added on Jun 23, 2020
Album viewed 31 times

การอบรม Endnote ให้ทีม Ambassador


20200311-04-0063.jpg

การอบรม Endnote ให้ทีม Ambassador. วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

8 files, last one added on Mar 12, 2020
Album viewed 44 times

การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น


20200305-04-0014.jpg

การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

14 files, last one added on Mar 12, 2020
Album viewed 53 times

การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO


20200303-04-0040.jpg

การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

19 files, last one added on Mar 12, 2020
Album viewed 48 times

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KULC Ambassadors


20200226-04-1016.jpg

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KULC Ambassadors วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

8 files, last one added on Mar 02, 2020
Album viewed 40 times

อบรมผู้ตรวจประเมินด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม


20200224-04-0978.jpg

อบรมผู้ตรวจประเมินด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

14 files, last one added on Mar 02, 2020
Album viewed 44 times

การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น


20200224-04-0940.jpg

การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

18 files, last one added on Mar 02, 2020
Album viewed 45 times

โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย


20200219-04-0869.jpg

โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

43 files, last one added on Feb 25, 2020
Album viewed 41 times

395 albums on 33 page(s) 1

Random files - อบรม / สัมมนา
20141120-00-083.jpg
6 views
20150401-00-028.jpg
12 views
20150721-01-007.jpg
26 views
20160609-01-035.jpg
11 views
20170207-11181.jpg
22 views
20180309-01-251.jpg
10 views
20180801-04-029.jpg
9 views
20200720-04-0483.jpg
21 views

Last additions - อบรม / สัมมนา
20200720-04-0490.jpg
50 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0488.jpg
25 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0487.jpg
20 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0485.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0483.jpg
21 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0482.jpg
27 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0479.jpg
23 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0477.jpg
23 viewsJul 31, 2020