KULC Gallery

KULC Gallery


การอบรม Update Database and Searching Skills


20180605-04-285.jpg

การอบรม Update Database and Searching Skills วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

7 files, last one added on Jun 05, 2018
Album viewed 30 times

การอบรมการใช้ Citation Database และการตีพิมพ์


20180510-01-379.jpg

การอบรมการใช้ Citation Database และการตีพิมพ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

11 files, last one added on May 30, 2018
Album viewed 36 times

อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพฺเผยปพร่ในระดับสากล


20180426-01-689.jpg

อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพฺเผยปพร่ในระดับสากล วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

26 files, last one added on May 01, 2018
Album viewed 47 times

ISI Web of Science Training


20180425-01-659.jpg

ISI Web of Science Training วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

14 files, last one added on May 01, 2018
Album viewed 38 times

การทดสอบ 7ส พลังงานและสิ่งแวดล้อม


20180424-01-634.jpg

การทดสอบ 7ส พลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24, 27 เมษายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

27 files, last one added on May 01, 2018
Album viewed 52 times

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ KUOJS


20180419-01-531.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ KUOJS วันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

21 files, last one added on Apr 23, 2018
Album viewed 53 times

อบรมการพัฒนาห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน


20180420-01-469.jpg

อบรมการพัฒนาห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน วันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

46 files, last one added on Apr 23, 2018
Album viewed 49 times

อบรม เรื่อง 8 ขั้นตอนการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมาย และการพัฒนาระบบสู่ ISO 50001


20180405-01-317.jpg

อบรม เรื่อง 8 ขั้นตอนการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมาย และการพัฒนาระบบสู่ ISO 50001 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

38 files, last one added on Apr 23, 2018
Album viewed 56 times

โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5


20180330-01-974.jpg

โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์บรรณสารและสื้อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

43 files, last one added on Apr 04, 2018
Album viewed 61 times

อบรมการใช้ฐานข้อมูลของสกอ.(เครือ EBSCO)


20180328-01-635.jpg

อบรมการใช้ฐานข้อมูลของสกอ.(เครือ EBSCO) วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

19 files, last one added on Mar 29, 2018
Album viewed 51 times

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูล CABI และฐานข้อมูลทางการเกษตร


20180327-01-628.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูล CABI และฐานข้อมูลทางการเกษตร วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

8 files, last one added on Mar 29, 2018
Album viewed 35 times

เยี่ยมชมโดยคณะจาก Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)


20180323-01-390.jpg

เยี่ยมชมโดยคณะจาก Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

10 files, last one added on Mar 29, 2018
Album viewed 45 times

395 albums on 33 page(s) 9

Random files - อบรม / สัมมนา
20141013-00-049.jpg
28 views
20150112-00-009~1.jpg
21 views
20150309-00-100.jpg
12 views
20160629-01-152.jpg
12 views
20160729-01-011.jpg
24 views
20190430-04-1257.jpg
10 views
20200303-04-0032.jpg
14 views
20200305-04-0005.jpg
21 views

Last additions - อบรม / สัมมนา
20200720-04-0490.jpg
50 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0488.jpg
25 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0487.jpg
20 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0485.jpg
22 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0483.jpg
21 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0482.jpg
27 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0479.jpg
23 viewsJul 31, 2020
20200720-04-0477.jpg
23 viewsJul 31, 2020