โพรไบโอติกและสุขภาพ (Probiotics and Health)

Coming soon…

โพรไบโอติกส์ คือ จุลินทรีย์ที่มีชีวิต เมื่อรับประทานเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสม จะส่งผลดีต่อสุขภาพ โพรไบโอติกส์มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน โดยโพรไบโอติกส์ที่รับประทานเข้าไปจะทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ในลำไส้ ทำให้สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ดีขึ้น มีเชื้อที่ดี มากกว่าเชื้อที่ไม่ดี ปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย