กิจกรรม Maker Space in library ครบรอบวันสถาปนาปีที่ 42 สำนักหอสมุด

20190427 Maker Space LED th 2

20190427 Maker Space LED th 2

      สำนักหอสมุดขอเชิญชวนแฟนๆสำนักหอสมุด หรือผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม Maker Space in library ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักหอสมุดเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้จากคลังหนังสือขนาดใหญ่ ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดย่อมที่สร้างการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง ด้วย 4 กิจกรรม ที่สำนักหอสมุดจะชวนคุณมาสนุกด้วยกัน

1. กิจกรรมสอนทำน้ำปลาหวาน สูตรเด็ดจากสถาบันอาหาร มก. 

2. กิจกรรมสอนทำสลัดโรล

3. กิจกรรมสอนทำซูชิโรลข้าวไรซ์เบอร์รี่

4. กิจกรรมสอนทำขนมช่อผกากรอง

        ซึ่งกิจกรรม Maker Space in library จะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (วันครบรอบวันสถาปนาปีที่ 42 สำนักหอสมุด) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        หากคุณสนใจกิจกรรมของพวกเรา สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://lib.ku.ac.th/makerspace/register และหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณชนารัตน์ ยิ้มแฉ่ง ติดต่อ โทร. 02 9428616 ต่อ 217