ศิษย์เก่ายืมหนังสือห้องสมุดได้หรือไม่

คำถาม ศิษย์เก่ายืมหนังสือห้องสมุดได้หรือไม่

คำตอบ หากเป็นศิษย์เก่า ต้องสมัครสมาชิกห้องสมุดก่อน โดยนำหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้

 1. รูปถ่าย 1 ใบ
 2. หลักฐานแสดงตัวศิษย์เก่า เช่น สำเนา Transcript หรือ บัตรประจำตัวนิสิต บัตรสมาคมศิษย์เก่า ฯลฯ
 3. เงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุดของสำนักหอสมุด จำนวน 600 บาท (6 เดือน) 1,000 บาท ( 1 ปี)
 4. เงินประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท สำนักหอสมุดจะคืนให้เมื่อแจ้งความประสงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิก

** ติดต่อสมัครเป็นสมาชิกที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2942 8616 ต่อ 141

หากไม่ประสงค์จะยืมหนังสือแต่ต้องการเข้าใช้บริการการอ่านภายใน สำนักหอสมุดกำหนดอัตราค่าแบบรายวัน วันละ 20 บาทและแบบรายปี ปีละ 800 บาท หากท่านสมัครแบบรายปีท่านไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เข้าใช้ สามารถนำบัตรสแกนผ่านประตูทางเข้าได้ แต่หากท่านชำระค่าธรรมเนียมแบบรายวันท่านจะต้องกรอกข้อมูลก่อนการเข้าใช้ทุกครั้ง

 • Written by บรรณารักษ์
 • Hits: 3167

การอ่านเอกสารฉบับเต็มจากนอกมหาวิทยาลัย

คำถาม : ไม่สามารถอ่าน articles จากฐานข้อมูลได้เมื่ออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย

คำตอบ : เมื่ออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย จะไม่สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็ม หรือสืบค้นฐานข้อมูลได้ ดังนั้นควรทำการติดตั้งโปรแกรม VPN (Virtual private network) ที่คอมพิวเตอร์ของท่าน วิธีการติดตั้งโปรแกรมดูที่ https://vpn.ku.ac.th

ศึกษาและทำตามขั้นตอนท่านจะสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)และสามารถสืบค้นฐานข้อมูลได้ทุกฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดจัดให้บริการ โปรแกรมVPN กำหนดให้ติดตั้งเฉพาะนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีรหัสผ่านในระบบนนทรีเน็ตเท่านั้น และควรดาวน์โหลดใบประกาศเพื่อนำไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของท่านด้วย จึงจะสามารถติดตั้งโปรแกรม VPNเพื่อใช้งานได้

 • Written by บรรณารักษ์
 • Hits: 2757

ต้องการติดตั้งโปรแกรม EndNote

คำถาม : ต้องการติดตั้งโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote ติดต่อที่ไหน?

คำตอบ : สำนักหอสมุดจัดหาโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร มก. โดยเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีให้บริการคือ EndnoteX6 โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุดที่ http://lib.ku.ac.th/endnote/login.php

 • Written by บรรณารักษ์
 • Hits: 5819

แจ้งเตือนหนังสือเกินกำหนดส่ง

ขณะ นี้สำนักหอสมุดยังไม่ดำเนินการแจ้งเตือนผู้ที่ยืมหนังสือเกินกำหนดส่ง แต่มีระบบการทวงหนังสือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 3 ครั้ง ทั้งนี้สมาชิกห้องสมุดจะต้องแจ้ง หมายเลขอีเมล์ (e-mail address) ที่เปิดอ่านให้กับสำนักหอสมุด โดยสมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนหมายเลขอีเมล์ ด้วยตนเองได้ โดยเชื่อมโยงที่ http://intanin.lib.ku.ac.th เลือกดูรายละเอียดการยืม/การยืมต่อ (ดูภาพประกอบ)ป้อนชื่อ สกุล และหมายเลขบาร์โค๊ดที่ปรากฏในบัตรประจำตัวนิสิต และทำ การปรับเปลี่ยน(Modify Recode Info) หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขอีเมล์ ที่สำนักหอสมุดจะสามารถติดต่อได้ ทั้งนี้จะช่วยให้สมาชิกไม่เสียค่าปรับมากเกินไปและสามารถพัฒนาไปสู่การแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดส่งหนังสือได้เช่นกัน

 • Written by บรรณารักษ์
 • Hits: 2786

ต้องการเสนอซื้อหนังสือ

คำถาม : ต้องการเสนอซื้อหนังสือ ไม่ทราบว่าจะเสนออย่างไร

คำตอบ : กรณีที่ต้องการแนะนำหนังสือเพื่อให้ห้องสมุดจัดหามาให้บริการ สามารถทำได้ผ่านหลายช่องทาง

1.    ผ่านทางเว็บสำนักหอสมุดที่ http://www.lib.ku.ac.th/brequest/login.php (Login ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี)

2.    ผ่านทางหน้า WebOPAC โดยคลิกที่หัวข้อ "Books I would like the Library to acquire" หรือ "เสนอซื้อทรัพยากรใหม่" ผู้ใช้จะต้องใส่ชื่อ นามสกุล และบาร์โค้ด ก่อน หรือ

3.    เข้าที่ URL http://intanin.lib.ku.ac.th/patroninfo*thx/ เพื่อ เข้าสู่ข้อมูลผู้ใช้แต่ละท่านจากนั้นคลิกที่หัวข้อ "Suggest a Title for Purchase" ทางด้านขวามือ เพื่อเข้าสู้หน้าเว็บสำหรับระบุรายละเอียดของหนังสือ  เช่น ผู้แต่ง  ชื่อเรื่อง หรือ


** สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2942 8616 ค่อ 112

 • Written by บรรณารักษ์
 • Hits: 4935