ถามจากสมอง ตอบจากหัวใจ / ว. วชิรเมธี.กรุงเทพฯ : ปราณ, 2553.

gra18

ถามจากสมอง ตอบจากหัวใจ / ว. วชิรเมธี.กรุงเทพฯ : ปราณ, 2553.

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเอาปัญหา 32 ปัญหาจากประสบการณ์ชีวิตคนดัง
ซึ่งมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้จริงกับทุกคน พร้อมคำตอบที่ช่วยไขปัญหา
เพิ่มความสว่างทางปัญญา

call no. BF637.C5 .ว171