ถ้ารู้--(กู)--ทำไปนานแล้ว / ณัฐพบธรรม เขียน.กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2552.

gra16

ถ้ารู้--(กู)--ทำไปนานแล้ว / ณัฐพบธรรม เขียน.กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2552.

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาเลย
ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพุทธศาสนาในระดับหนึ่งโดยหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นอธิบายให้เข้าใจว่า
เหตุใดผู้เขียนที่เริ่มจากการเป็นคนที่ไม่เชื่อในพุทธศาสนาเลยทำไมถึงหันมาสนใจพุทธศาสนา
ทั้งๆที่ไม่ได้อกหัก รักคุด ตกงาน ล้มละลาย ฯลฯและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ ความเข้าใจที่ถูกต้องว่า
หากเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น(รวยขึ้น)เราไม่จำเป็นต้องทิ้งคำสั่งสอนในพุทธศาสนาเลย
ตรงกันข้าม การนำคำสั่งสอนของพระพทธเจ้ามาใช้กลับจะเป็นการส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้น
เนื้อหาในหนังสือส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวคนส่วนใหญ่จึงเหมาะกับคนที่ยังต้องทำมาหากิน
คนที่ยังมีกิเลศอยู่ที่ต้องการศึกษาพุทธศาสนาด้วยหลักของเหตุและผลเพื่อพิสูจน์ว่า ธรรมะกับความรวย
ไปด้วยกันได้ และส่งเสริมกันและกัน

call no.BQ5505 .ณ113 2552