คนดลใจ / ว. วชิรเมธี.นนทบุรี : ปราณ, 2554.

gra15

คนดลใจ / ว. วชิรเมธี.นนทบุรี : ปราณ, 2554.

หนังสือที่วิเคราะห์เส้นทางชีวิตของบุคคลสำคัญระดับโลก ผ่านมุมมองของท่าน "ว.วชิรเมธี"
 พระนักปราชญ์ ซึ่งได้สืบค้น เจาะลึกการทำงาน และประวัติชีวิตของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่
ท่านสนใจ นำมาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้รับรู้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและการดำเนินชีวิต
ไม่ว่าจะเป็น มหาตมะคานธี, อับราฮัม ลิงคอล์น, เนลสัน มันเดลา, อัลเฟรด โนเบล,
อโศกมหาราช, ดร.อัมเบ็ดการ์, เลโอนาร์โด ดาวินชี, ไมเคิล แจ็คสัน, เจ็ต ลี, จอห์น กริชแฮม,
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต และอาจารย์กรุณา กุศลาสัย ซึ่งนอกจากผู้อ่านจะได้ทราบประวัติของ
บุคคลเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วยังจะได้รับรู้ถึงธรรมะที่เขาเหล่านั้นใช้กับชีวิตประจำวัน เพราะผู้เขียน
ได้นำเอาหลักธรรมของพุทธศาสนามาวิเคราะห์ให้เห็นอย่างเด่นชัด ด้วยหวังใจว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็น
ไม้ขีดไฟแห่งแรงบันดาลใจของทุกคนเพื่อฟันฝ่าอุปสรรค ก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไป

call no.CT203.T35 .ว171