วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข / เดล คาร์เนกี ; แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์.กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552.

gra10

วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข / เดล คาร์เนกี ; แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์.กรุงเทพฯ
   : แสงดาว, 2552.

วิธีชนะทุกข์ และสร้างสุข เป็นหนังสือที่พูดถึงวิธีแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ร้อนต่าง ๆ
 ที่เกิดขึ้นกับเรา โดยมักจะมีตัวอย่างจากบุคคลซึ่งมีตัวตนจริงในสมัยนั้นเป็นตัวอย่าง
 มีความพูดของบุคคลนั้น ๆ รวมอยู่ด้วย แต่ถึงกระนั้น เดล มักจะย้ำว่า นี่ไม่ใช่วิธีชนะทุกข์ที่
ได้ผล 100%  เพราะว่า แต่ละคน แต่ละเหตุการณ์มักจะต้องใช้วิธีที่ต่างกันไป

call no. BF636 .ค27 2552