ณ / นิ้วกลม [นามแฝง].กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.

na

ณ / นิ้วกลม [นามแฝง].กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.

ณ" เป็นหนังสือเล่มหนึ่งของ "นิ้วกลม" ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 โดยสำนักพิมพ์มติชน
 ฉบับพิมพ์สามครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์อะบุ๊ก เป็นความเรียงที่เรียงร้อยตัวหนังสือและ
ความคิดน่าติดตาม นิ้วกลมเขียนถึงสถานที่ต่างๆ ที่ตัวเองเคยคลุกคลีและผูกพัน เช่น
สนามฟุตบอล สนามบิน   สี่แยกไฟแดง สถานีรถไฟ สนามโบว์ลิ่ง งานแต่งงาน ร้านก๋วยเตี๋ยว
ร้านอาหารทะเล ฯลฯ  หนังสือเล่มนี้ แฟนๆ จะได้รู้จักตัวตนของนิ้วกลมได้มากขึ้น

call no. PL4209.4.N48 .ณ111 2554