การลาออกครั้งสุดท้าย / ภาณุมาศ ทองธนากุล.กรุงเทพฯ : a book, 2554.

the last

การลาออกครั้งสุดท้าย / ภาณุมาศ ทองธนากุล.กรุงเทพฯ : a book, 2554.

"หนังสือ การลาออกครั้งสุดท้าย นี้ หลักๆ กลายถึงวิธีหลุดพ้นจากการใช้ชีวิตแบบ
มนุษย์เงินเดือนของผู้เขียนโดยหาหนทาง หลบหนีออกจากชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวัน
โดยวิธีหลบหนีของผู้เขียน ยังแฝงไว้ด้วยข้อคิด คำคมต่างๆ ในทุกๆ บท ทุกๆ ตอน
รวมไปถึงวิชาชีวิต ที่หาเรียนไม่ได้ในมหาวิทยาลัย ให้ผู้อ่าน ได้ตระหนักถึงวิชา ที่มีค่าในชีวิต

call no. BF637.S8 .ภ24 2554