เศรษฐีสอนลูก / เขียนโดย: จี. คิงส์ลีย์ วอร์ด ; แปลโดย: สุพรรณี วราทร ; บรรณาธิการ: สุรปรีย์ ปิยสาระ.กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2547.

gra21

เศรษฐีสอนลูก / เขียนโดย: จี. คิงส์ลีย์ วอร์ด ; แปลโดย: สุพรรณี วราทร ; บรรณาธิการ: สุรปรีย์ ปิยสาระ.กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2547.

    เรื่องนี้เป็นหนังสือสอนเชิงปรัชญาธุรกิจที่ไม่เคยล้าสมัย เพราะผู้เขียนถ่ายทอดความคิดเป็นประสบการณ์ และความรัก
ความห่วงใย ผ่านทางตัวหนังสือได้ตรงไปตรงมา เรียบง่าย และชัดเจน ไม่เพียงเป็นเรื่องทางธุรกิจเท่านั้น
 แต่มีสารพัดเรื่อง ตั้งแต่การต่อสู้กับความล้มเหลว การจัดการกับความรักและการแต่งงาน การรู้จักตัดสินใจ
 แม้กระทั่งเรื่องอารมณ์ ยังถูก "จี.คิงส์ลี่ย์ วอร์ด" นำมาสอดใส่ผสานกับเหตุการณ์สนุกๆ อ่านได้เพลิดเพลินตลอดเรื่อง
 ผู้เขียนอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นตัวเดินเรื่อง ใส่ความคิดเห็นในเชิงเปรียบเทียบสั่งสอนได้อย่างเหมาะเจาะ
 ที่สำคัญคือ วอร์ด ระบุว่าเขาเขียนจดหมายเหล่านี้ขึ้น ด้วยความรักต่อลูกสาวอย่างแท้จริง ความรักอันนั้นเผื่อแผ่มายังเยาวชนในเมืองไทยทุกคนด้วย

call no.HF5386 .ว191 2547