อาจารย์ในร้านคุกกี้ / นิ้วกลม.กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.

cookies

อาจารย์ในร้านคุกกี้ / นิ้วกลม.กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.

  ชื่อของหนังสือ เล่มนี้ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสิ่งละอันพันละน้อย
ในบรรยากาศอบอุ่น ซึ่งเปรียบได้กับการเรียนรู้จากอาจารย์ในบรรยากาศ
ของร้านคุ๊กกี้ที่มีความอบอุ่น นิ้วกลมกลั่นกรองความคิด และถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน
ในแนวความคิดที่สร้างสรรค์ ทำให้ก้าวเดินบนโลกอย่างเป็นสุขและรื่นรมย์
เช่น โลกนี้ไม่มีปัญหาและศัตรูมีแต่ครูและบทเรียน แม้ว่าวันนี้จะเจอกับปัญหาวุ่นวาย
แต่ก็ยังมีร้านคุ๊กกี้ให้หลบมุมให้ความอบอุ่นและความสุข

call no. AC159 .น371 2555