ชีวิตมีค่า ถ้ากล้าใช้ / Cartoon.กรุงเทพฯ : วาย เอ็ม ครีเอทีฟ, 2555.

gra25

ชีวิตมีค่า ถ้ากล้าใช้ / Cartoon.กรุงเทพฯ : วาย เอ็ม ครีเอทีฟ, 2555.

หนังสือเล่มนี้ ถ่ายทอดมุมมองออกมาได้อย่างคมคาย  ทั้งปลอบประโลม
ให้กำลังใจ และเปิดมุมมองใหม่ๆ ได้อย่างน่าสนใจ สำหรับคนที่กำลังกล้าๆ กลัวๆ
ในการใช้ชีวิต ไม่รู้จะจัดการปัญหาที่เข้ามาได้อย่่างไร จนเริ่มรู้สึกท้อแท้
หนังสือเล่มนี้อาจเป็นแรงบันดาลให้คุณกล้าที่จะก้าว กล้าที่จะสู้ อยู่กับตัวเองและ
ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ เพราะชีวิตของเรานั้นสั้นเกินกว่าจะเสียเวลา ไปกับสิ่งที่
 "ไม่มีค่า" กับชีวิต แค่เรากล้าที่จะเดินออกจากความกลัว...ความสุขก็รอเราอยู่ข้างหน้าแล้ว "
ใช้ชีวิต อย่างรักชีวิต และรู้จักตอบแทนชีวิต"
call no. -

call no. -