ตกน้ำไม่ไหล : เรื่องของคนดีที่ไม่ไหลไปตามโลกกระแสหลัก / สฤณี อาชวานันทกุล. กรุงเทพ : Openbooks, 2550.

images

ตกน้ำไม่ไหล : เรื่องของคนดีที่ไม่ไหลไปตามโลกกระแสหลัก / สฤณี อาชวานันทกุล. กรุงเทพ : Openbooks, 2550.

เนื้อหาของ "ตกน้ำไม่ไหล" ก็ตามคำโปรยครับ สั้นๆ ได้ใจความ "เรื่องของคนดีที่ไม่ไหลไปตามโลกกระแสหลัก" เป็นเรื่องประวัติของนักคิดนักเขียน ปัญญาชนสาธารณะสิบกว่าคน ที่มีความคิดนอกกระแส/ทางเลือกในด้านต่างๆ ตั้งแต่เกษตรกรรมไปยันเศรษฐกิจและการเมือง

call no. HB501 .ส914