อย่ากลัวที่จะเปลี่ยน จงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใน 10 นาทีเป็นคนใหม่ / นาติยา ทิพย์ไสยาสน์.กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้ บุ๊คสื ( 2006), 2554.

pic13

อย่ากลัวที่จะเปลี่ยน จงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใน 10 นาทีเป็นคนใหม่ / นาติยา ทิพย์ไสยาสน์.กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้ บุ๊คสื ( 2006), 2554.

หนังสือเล่มนี้ให้แนวทางที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งในเรื่องความคิด  ทัศนคติ ตลอดจนบุคลิกภาพ
เพราะในชีวิตของเรานั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทุกข์สุขจะเกิดขึ้นสลับไปมาอยู่เสมอๆ
 เมื่อรู้ทันและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้น จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

BF637.C4 .น24