สอบราคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน

สอบราคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน 1 ชุด