กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ในหัวข้อ “การเงินและการธนาคาร”

20181101 12month News edit

20181101 12month News edit

     ขอเชิญผู้สนใจมาร่วมเรียนรู้วิธีบริหารการเงินและการธนาคารให้มีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรให้เงินของคุณช่วยทำงาน คุณจะสามารถหาคำตอบจากกูรูในหนังสือน่าอ่านที่สำนักหอสมุดคัดสรรหนังสือดีที่จะช่วยให้คุณมีไอเดียและหาวิธีการบริหารเงินที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเอง

สามารถดูรายชื่อหนังสือได้ที่ Facebook : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/kulibpr    

qr12m12s nov2018