เชิญชมเทปบันทึกการเสวนา


ขอเชิญชมเทปบันทึกการเสวนา "การอ่านและการจัดเตรียมห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"


สำนักหอสมุด และบริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน "เสวนาการอ่านและการจัดเตรียมห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทางผู้จัดงานต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ให้การตอบรับและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ท่านใดที่พลาดโอกาสในการร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ หรือต้องการจะชมการเสวนาอีกครั้ง ขอเชิญชมเทปบันทึกการเสวนา "การอ่านและการจัดเตรียมห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" ได้ที่
http://kulc.lib.ku.ac.th/human/index.php/component/content/article/44-video/118-asean